Zakelijk

Wij kunnen voor u een concert verzorgen, alleen of samen met anderen. Ook verlenen wij medewerking aan kerkdiensten.

Voor een optreden vragen wij de volgende vergoeding:

-  volledig concert: € 200
-  meewerken aan een concert: € 150
-  medewerking aan een kerkdienst: € 75

Met de inkomsten uit optredens kunnen wij onze kosten dekken: aanschaf van muziek, honorarium van onze muziekdocent, onderhoud van onze instrumenten, etc.

De door ons gevraagde vergoeding mag overigens geen belemmering vormen om van onze diensten gebruik te maken.
In bepaalde gevallen kan in overleg een ander tarief worden vastgesteld.

Wij werken in principe ook mee aan benefietconcerten.

Onze penningvrouw is:

Anja Buijsse
Korenweg 30
4456 RT Lewedorp
tel.: 0113-613701 
IBAN rek.nr: NL20 RABO 0346 0575 74 t.n.v. Anja Buijsse